Verdeelinrichtingen

Voor het inspecteren van verdeelinrichtingen gelden er heel andere normen. In het verleden was dit de NEN-EN-IEC 60439 maar in de huidige situatie dienen alle verdeelinrichtingen te voldoen aan de NEN-EN-IEC 61439. De inspectie wordt in drie onderdelen door CH Inspecties uitgevoerd:

 • Visuele inspectie
 • Metingen en beproevingen
 • Opstellen eindrapportage

 Tijdens de inspectie wordt er naar de volgende zaken gekeken:

 • Of de juiste beschermingsmaatregelen zijn getroffen;
 • Temperatuurstijgingen;
 • Of de juiste beveiligingen tegen kortsluiting zijn toegepast;
 • Of er afdoende maatregelen zijn toegepast ter voorkoming van EMC;
 • De juiste compartimentering;
 • Of de IP waarde afdoende is.

 Tijdens de inspectie worden de navolgende metingen uitgevoerd:

 • Isolatieweerstandsmeting;
 • Zs meting;
 • Zi meting;
 • Draaiveldmeting;
 • ALS meting (optioneel).

 Interesse om uw verdeelinrichtingen onafhankelijk te laten inspecteren?

VRAAG OFFERTE AAN