NEN3140 / NEN-EN-50110

De NEN3140 heeft betrekking op een veilige elektrische bedrijfsvoering van laagspanningsinstallaties. Een praktische Nederlandse vertaling is de NEN-EN50110-1/NEN3140 en heeft tevens een relatie met artikel 3.4 en 3.5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit. Volgens deze artikelen bent u als werkgever verplicht uw personeel een veilige werkomgeving te garanderen.

Eén van de onderdelen van een veilige elektrische bedrijfsvoering is het uitvoeren van periodieke inspecties aan elektrische installaties en arbeidsmiddelen. Door het opstellen van een inspectieplan wordt vastgelegd wat er op welk moment geïnspecteerd moet worden.

Inspectie installatie Bij het uitvoeren van een inspectie aan een elektrotechnische installatie wordt er net als bij de NEN1010 inspectie een visuele inspectie, metingen en beproevingen uitgevoerd. De informatie die daaruit volgt wordt gerapporteerd.

Inspectie arbeidsmiddelen Ook bij het inspecteren van arbeidsmiddelen, zoals een boormachine, koelkast of acculader, wordt deze eerst visueel geïnspecteerd en daarna gemeten. De apparatuur wordt na de meting voorzien van een sticker waar de volgende inspectiedatum op staat vermeld. Door het uitvoeren van een RI&E kan de inspectie interval worden vastgesteld. Dit kan inhouden dat een apparaat niet jaarlijks, maar één keer per 2 jaar geïnspecteerd dient te worden.

Beleidsplan Om nu of in de toekomst een veilige elektrische bedrijfsvoering te garanderen kunt u het beste een NEN3140 beleidsplan laten opstellen. In dit plan wordt het volgende omschreven:

  • Aanwijsbeleid: iedereen die aan een elektrische installatie werkzaamheden verricht dient schriftelijk te zijn aangewezen door de installatieverantwoordelijke. Met iedereen wordt bedoeld; eigen personeel, inleenkrachten en onderaannemers.
  • Werkprocedures: onderhoudswerkzaamheden, werken (z)onder spanning.
  • Toegangsbeleid: hiermee wordt de veiligheid vergroot. Niet iedereen krijgt meer toegang tot een laagspanningsruimte.
  • Inspectieplan: hierin wordt exact omschreven op welk moment een inspectie uitgevoerd dient te worden aan zowel de installatie als de arbeidsmiddelen.

En zo zijn er nog enkele onderwerpen die in het beleidsplan nader omschreven worden.

Heeft u interesse voor het onafhankelijk laten uitvoeren van een NEN3140 inspectie of het laten opstellen van een beleidsplan?

VRAAG OFFERTE AAN