NEN1010

Elke installatie dient, voordat deze in gebruik wordt genomen, te zijn geïnspecteerd en in bedrijf te worden gesteld volgens de NEN1010 deel 6. Deze inspectie wordt ook wel de eerste inspectie genoemd.

De NEN1010 is een richtlijn die van toepassing is op laagspanningsinstallaties. Doordat deze is verbonden aan het bouwbesluit, zijn er stukken uit de NEN1010 wettelijk verplicht. Met het uitvoeren van een inspectie volgens de NEN1010 kan zowel de installateur, als de klant aantoonbaar maken dat zijn installatie veilig is voordat deze in gebruik wordt genomen. CH Inspecties zal tijdens deze inspectie en inbedrijfstelling de volgende werkzaamheden uitvoeren zodat kan worden aangetoond dat uw installatie veilig is:

  • Visuele inspectie: controle of de installatie voldoet aan de normen en/of bestek welke van toepassing zijn.
  • Metingen en beproevingen: door metingen en beproevingen wordt aangetoond of de installatie voldoet middels o.a. de continu├»teitsmeting, Riso, Zs, Zi, en A test.
  • Eindrapportage: hierin worden alle installaties, metingen en geconstateerde gebreken vermeld.

Interesse voor het onafhankelijk laten uitvoeren van een NEN1010 inspectie?

VRAAG OFFERTE AAN