Commissioning engineering

Commissionering is een systematisch proces waarbij wordt geborgd dat alle “gebouwgebonden installaties” correct zijn geïnstalleerd, geconfigureerd en goed presteren. Dit gebeurd volgens het vooraf vastgestelde ontwerp en in overeenstemming met het ‘Programma van Eisen’ van de klant.

Bij commissioning worden installaties – onder bedrijfscondities van complexe elektrotechnische installaties, verwarmings-, koelings-, en ventilatiesystemen – geïnspecteerd, getest en optimaal ingeregeld. Dit alles voor een optimale werking en prestatieborging van de installaties. Dit wordt bereikt door in de ontwerpfase aan te vangen met het documenteren van de uitgangspunten en de prestaties gedurende de constructiefase. Ook wordt de oplevering gecontroleerd.

Heeft u interesse in het onafhankelijk laten uitvoeren van de commissionering van elektrotechnische installaties?

VRAAG OFFERTE AAN